Περι Αδειας Οδηγησης και Εκπαιδευσης Υποψηφιων Οδηγων

Ακόμα κι αν με κάποιο φιλόδοξο και ενθουσιώδη τρόπο προσπαθούσε κάποιος να ταυτίσει την έννοια της εκπαίδευσης ενός οδηγού με εκείνη που του δίνει το δικαίωμα να οδηγεί (δηλαδή της Άδειας Οδήγησης), θα έβρισκε μπροστά του αμέτρητα εμπόδια και δυσκολίες. Και αυτό γιατί το σύστημα των εξετάσεων για την απόκτηση ενός διπλώματος στην Ελλάδα, ελάχιστα ενδιαφέρεται για τις πραγματικές ικανότητες ενός υποψήφιου. Θα έλεγα πως εξετάζει περισσότερο την υπακοή και τη συμμόρφωσή του στους κανόνες που το ίδιο το σύστημα θέσπισε, αλλά κυρίως την αντοχή του στη σύγχυση που μπορεί να του προκαλέσουν οι συγκυρίες κατά της διάρκεια της σύντομης πρακτικής εξέτασης, αλλά και την ψυχολογική πίεση που συχνά επιφέρουν οι διαθέσεις του εκάστοτε εξεταστή.

Read More